Zastosowanie terapii metodą prof. Tomatisa:

Trudności w nauce

- dysleksja

- dyskalkulia

- dysgrafia

- deficyt uwagi

- ADD

- ADHD

Specjalne potrzeby

- Autyzm

- Zespół Aspergera

- Zespół Downa

- porażenie mózgowe

- epilepsja

Logopedia

- prawidłowa artykulacja

- poprawa jakości emisji głosu

- analiza i synteza mowy

Języki obce

- przygotowanie do procesu nauki języka obcego

- przyspieszenie i ułatwienie procesu nauki

Psychomotoryka

- poprawa koordynacji ruchowej

- poprawa orientacji przestrzennej

Problemy cywilizacyjne

- stres

- depresja

- wypalenie zawodowe

- niepokój