Terapia metodą prof. A. Tomatisa

Terapię może przeprowadzać specjalnie wykwalifikowany terapeuta przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu nazwanego "elektronicznym uchem", z którym zestaw stanowią podłączone do niego słuchawki powietrzno kostne. Za pomocą tak skonstruowanego użądzenia terapeuta stymuluje ucho oraz trenuje mózg.

Drogą powietrzną i kostną podaje się pacjentowi specjalnie wyselekcjonowaną muzykę Mozarta oraz chorały gregoriańskie o zmiennej częstotliwości i zróżnicowanych parametrach. Każda z jednostek muzycznych ma ustawione specjalne parametry, które mają kluczowe znaczenie, dla właściwego przebiegu terapii. Jednostki muzyczne w prawidłowo przebiegającej terapii powinny być podawane regularnie przez około 1,5 godziny dziennie, lub kilka razy w tygodniu.

Muzykę filtruje się stopniowo, gdyż każde pasmo częstotliwości odpowiedzialne jest za inne funkcje człowieka, takie jak ruch, równowaga, język, mowa i komunikacja, procesy myślowe i pamięć. Ze względu na szczególny charakter, terapia ta może być prowadzona jedynie w ośrodkach wyposażonych w odpowiedni sprzęt przez certyfikowanych terapeutów.

Jednak muzyka Mozarta i chorały gregoriańskie to nie jedyne nagrania wykorzystywane do terapii. Niezwykle ważnym i ogromnie skutecznym środkiem wykorzystywanym w terapii prof. A. Tomatisa jest głos matki. Matka dziecka, które zgłoszone jest na terapię nagrywa swój głos czytając przez pół godziny ulubioną książkę dziecka lub "Małego Księcia", a następnie nagranie to, specjalnie przygotowane zostaje wykorzystane jako osobna jednostka terapeutyczna. Dzięki przefiltrowaniu głosu matki na bardzo wysokich częstotliwościach i ustawieniu dodatkowych parametrów, osoba słuchająca go "powraca do łona matki", ponieważ sposób, w jaki ten głos słyszy, jest taki sam, jak odbierała go, będąc tam rzeczywiście.

Terapia z zastosowaniem głosu matki ma ogromne znaczenie przy pracy z dziećmi z autyzmem.

Fazy terapii

Terapia metodą prof. A. Tomatisa podzielona jest na dwie fazy

Faza pasywna

Faza pasywna polega na biernym słuchaniu jednostek terapeutycznych, tj. utworów muzycznych oraz głosu matki w etapach, z których każdy podzielony jest na kilka lub kilkanaście dni

Faza aktywna

Podczas fazy aktywnej pacjent wykonuje ćwiczenia wokalne z mikrofonem - powtarza głoski, sylaby lub słowa, śpiewa. Produkowane dźwięki przechodząc przez urządzenie poddawane są specjalnym parametrom, a następnie trafiają przez słuchawki do uszu osoby mówiącej, sprawiając, że jest ona w stanie lepiej kontrolować swój głos, a w konsekwencji swój sposób wypowiadania się.

Długość i intensywność terapii może być całkowicie spersonalizowana zależnie od potrzeb i możliwości pacjenta jak i od przebiegu terapii. Istnieją również specjalnie przygotowane programy do terapii grupowej, która może znaleźć zastosowanie w szkołach lub przedszkolach.