Czym jest Metoda prof. A. Tomatisa?

 

Prof. Alfred Tomatis stworzył w latach 60. naukę interdyscyplinarną, którą nazwał Audio Psycho Fonologią (APF). Dziedzina ta skupia się na współzależności i współdziałaniu ze sobą ucha, głosu, ciała i umysłu. Zasady działania tej zależności oraz metody profesor zawarł w trzech, sformułowanych przez siebie prawach:

1. Głos zawiera tylko te częstotliwości, które słyszy ucho.

2. Modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do natychmiastowych zmian w głosie.

3. Odpowiednia stymulacja słuchowa powoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i w konsekwencji, polepszenie odtwarzania dźwięku.

Według metody prof. A. Tomatisa rozróżniamy "słyszenie" i "słuchanie", jako dwa oddzielne procesy. To pierwsze, słyszenie, jest procesem biednym, nieświadomym i niezależnym od nas. Nasze ucho mimowolnie odbiera dźwięki z otoczenia i jest to proces czysto fizyczny. Słuchanie, inaczej uwaga słuchowa, z kolei jest już procesem aktywnym i świadomym. Słuchając, dobrowolnie odbieramy docierające do nas informacje, otwierając się na nie. Słuchanie ma więc funkcje niezbędne do procesu uczenia się, rozumenia docierających z zewnątrz informacji, innych osób oraz ich uczuć. Dlatego też osoba, o dobrym słuchu w cale nie musi być w stanie właściwie rozumieć tego, co się do niej mówi.