Uwaga Słuchowa

Terapia metodą Profesora Tomatisa

Założyciel APP Tomatis, Mozart and the Electronic Ear Dlaczego masz dwoje uszu? Aby usłyszeć, oczywiście, powiesz. Nasze uszy pomagają nam również utrzymać równowagę, stać pionowo, osiągnąć lepszą kontrolę ciała i harmonijne sekwencje ruchów. Umożliwia rozwój języka i komunikację. Ucho odgrywa kluczową rolę w obciążaniu mózgu energią („energetische Aufladung” des Gehirns (Tomatis)) i ma zasadniczy wpływ na nasze samopoczucie. Jako narząd zmysłów ucho odgrywa kluczową rolę. Francuski specjalista od ucha, nosa i gardła, profesor Dr Alfred Tomatis, ustanowił dyscyplinę naukową Audio-Psycho-Fonologii (APP). APP opisuje współzależności między uchem, formacją głosu, ciałem i umysłem. Firma Tomatis opracowała wysoce skuteczną metodę leczenia problemów ze słuchem, które są przyczyną wielu zaburzeń. Dzięki muzyce W.A. Mozarta, specjalnemu gregoriańskiemu śpiewowi i nagraniu głosu własnej matki pacjenta, zdolność percepcji jest systematycznie stymulowana i trenowana poprzez zmysł słuchu i równowagi. Podstawowym elementem tej metody jest aktywator mózgu, rozwinięcie „elektronicznego„ ucha ”, za pomocą zróżnicowanego zastosowania, którego restrykcyjne wzorce słyszenia można wyeliminować i skorygować.

Copyright 2019 ©  All Rights Reserved